Choď na obsah Choď na menu
 


Ligové správy

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

LS č. 292 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Organizátor 3b HbL VÝCHOD, 1. 4. 2023 15:52)

Organizátor 3b HbL VÝCHOD pridáva do zoznamu ligových rozhodcov 3b HbL VÝCHOD Milana KOVÁČIKA , nar. 13.12.1962 a Romana STUPÁKA nar. 9.6.1971.

LS č. 291 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Organizátor 3b HbL VÝCHOD, 13. 2. 2023 20:35)

Správa zo sedenia Organizátora a Riadiaceho orgánu pred jarnou časťou 3b HbL VÝCHOD 2022/2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dňa 12.2.2023 sa konalo uzatvorené sedenie Organizátora 3b HbL VÝCHOD (Peter KOCHAN) a Riadiaceho orgánu 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 (Martin MAKATURA), na ktorom bolo prijaté:

Aktuálny zostatok na účte 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 je vo výške 5.010,59 €!

Úprava platných pravidiel s platnosťou od 13.2.2023:

Bod 1 pís. d)
- Organizátor 3b HbL VÝCHOD podmienečne uzatvára domáce ihrisko HBC KNIGHTS Bardejov (vykonať potrebné úpravy).
Bod 1 pís. p) znie
- „ Všetky pokuty musia mať, či už potrestaný hráč resp. mužstvo (aj za svojho hráča, funkcionára, diváka a pod.), ale aj iný potrestaný účastník 3b HbL VÝCHOD vyplatené (t.j. na ligovom účte 3b HbL VÝCHOD) najneskôr do najbližšieho ligového turnaja, od zverejnenia ligovej správy!!!“
Bod 2. pís. c) teraz znie
- „Výstroj hráčov v poli JE POVINNÁ tj. chrániče + štucne a rukavice (pokiaľ sa kapitáni pred stretnutí dohodnú = rukavice nie sú povinné, na vlastné riziko hráča). Výstroj brankára musí spĺňať kritéria podľa pravidiel hokejbalu SHbÚ.“
Bod 2. pís. k) teraz znie
- „Organizátori jednotlivých turnajov (resp. zápas Play OFF) je povinní najneskôr do 4 hod. od skončenia zaslať (SMS, MSG a pod.) fotografie zápisov o stretnutí ním org. turnaja, alebo zápasu Play OFF riadiacemu orgánu ligy, ako aj organizátorovi 3b HbL VÝCHOD !!! Taktiež najneskôr do 5 kalendárnych dní (spravidla piatok) doručiť Organizátorovi 3b HbL VÝCHOD (rozhodcovia, pošta, hráči, ved. mužstiev a pod.) kompletne a správne vypísané zápisy o stretnutí !!!“

...... ďalej:

- Organizátor 3b HbL VÝCHOD pod hrozbou exemplárneho trestu nariaďuje okamžité (ihneď) zrušenie, zablokovanie, vymazanie FB stránky 3b HbL VÝCHOD neriadenej Jaroslavom ŠIŇANSKÝM (HBK LEVÍČATÁ Humenné), ktorá od začiatku aktuálnej sezóny ani z 20 % nespĺňa kritéria na ktoré bola vytvorená (výsledky, fotografie, sponzori, reklama, rozhovory a pod.) !!!
- Organizátor 3b HbL VÝCHOD vypúšťa z platných pravidiel bod 2a (upresnenia COVID-19).


Rôzne:
Riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 určil termín dohrávok zrušených zápasov V.kola turnaja v Košiciach medzi HBK ORLY Košice – HBC ASSASSINS Prešov a HBC ASSASSINS Prešov - HBC AVION Košice na deň 25.2.2023 (sobota) na ihrisku pri Aréne Sršňov v Košiciach.

Tresty:
Organizátora 3b HbL VÝCHOD ruší zastavenie činnosti hráča Tomáš PETRO, nar. 10.4.1989 (HBK LEVÍČATÁ Humenné) s platnosťou od 13.2.2023, avšak hráča dáva do pozornosti Vedenia ligy.
Odôvodnenie: „úprimná ľútosť hráča nad pochybením s prísľubom, že sa to už do budúcna nebude opakovať“.

LS č. 290 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Organizátor 3b HbL VÝCHOD, 17. 12. 2022 15:13)

Organizátor 3b HbL VÝCHOD trestá mužstvo FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš, odrátaním 1 bodu z konečnej ligovej tabuľky, pre opakované porušenie Platných pravidiel 3b HbL VÝCHOD.

LS č. 288 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Riadiaci organ 3b HbL VÝCHOD, 5. 12. 2022 0:04)

Trest:
________

Riadiaci organ 3b HbL VÝCHOD trestá hráča Lukáš Leškanič /HBC AVION Košice/ nar. 1.1.1992 zastavením činnosti na 1 zápas a pokutou 10 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n), v zápase V. turnaja 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 medzi HBC AVION Košice - FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš, hranom dňa 4.12.2022 od 10:20 hod. v Košiciach.

Re: LS č. 288 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Lukáš Leškanič, 6. 12. 2022 16:26)

Žiadam Vedenie ligy 3b HbL Východ o prehodnotenie trestu zo zápasu V. kola 3b HbL Východ Avion Kosice - Funky Monkeys LM. Uvedomujem si, že moje nešportové správanie nebolo vhodné, ale situácii predchádzal neodpískaný krosček na mna, po ktorom sa mi obnovilo zranenie chrbta.

Re: Re: LS č. 288 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Organizátor 3b HbL VÝCHOD, 17. 12. 2022 15:16)

Organizátor 3b HbL VÝCHOD vyhovel odvolaniu hráča Lukáš LEŠKANIČ /HBC AVION Košice/ nar. 1.1.1992 a upravuje trest, na pokutu 5 € a PODMIENEČNÝM ZÁKAZOM ČINNOSTI v 3 najbližších ligových zápasoch 3b HbL VÝCHOD 2022/2023.

LS č. 289 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Riadiaci organ 3b HbL VÝCHOD, 6. 12. 2022 22:30)

Trest:
________

Riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD trestá hráča Martin Balogáč /HBK LEVÍČATÁ Humenne/ nar. 16.5.2001 pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n), v zápase V.turnaja 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 medzi HBK LEVÍČATÁ Humenné - HBC SPARTANS Prešov hranom dňa 4.12.2022 od 9:00 hod. v Humennom.

Do pozornosti Vedeniu ligy
__________________________

Riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD dáva do pozornosti Vedeniu ligy hráča Jakub Parnica /HBK LEVÍČATÁ Humenne/ nar. 9.2.2002 pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n), v zápase V.turnaja 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 medzi HBK LEVÍČATÁ Humenné - HBC SPARTANS Prešov hranom dňa 4.12.2022 od 9:00 hod. v Humennom.

Riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD dáva do pozornosti Vedeniu ligy mužstvo HBC AVION Košice

LS č.287 - 3b HbL VÝCHOD 2022/23

(Organizátor 3b HbL VÝCHOD, 1. 12. 2022 16:04)

Tresty:
---------

1.) Organizátor 3b HbL VÝCHOD trestá hráča Karol FRANCAN /HBC ASSASSINS Prešov/ nar. 5.9.1978 pokutou 10 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n), v zápase IV.turnaja 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 medzi HBK LEVÍČATÁ Humenné - HBC ASSASSINS Prešov, hranom dňa 13.11.2022 od 14:00 hod. v Prešove.

2.) Organizátor 3b HbL VÝCHOD trestá hráča Šimon TOTH /HBK LEVÍČATÁ Humenné/ nar. 9.12.1999 pokutou 10 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n), v zápase IV.turnaja 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 medzi HBK LEVÍČATÁ Humenné - HBC ASSASSINS Prešov, hranom dňa 13.11.2022 od 14:00 hod. v Prešove.

3.) Organizátor 3b HbL VÝCHOD trestá hráča Marián LONGAUER /HBC AVION Košice/ nar. 2.6.1976 pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n), v zápase IV.turnaja 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 medzi HBC AVION Košice - HBC SPARTANS Prešov, hranom dňa 13.11.2022 od 14:00 hod. v Trebišove.

4.) Organizátor 3b HbL VÝCHOD trestá hráča Daniel PIVARNÍK /HBC AVION Košice/ nar. 12.9.1996 pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n), v zápase IV.turnaja 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 medzi HBC AVION Košice - HBC SPARTANS Prešov, hranom dňa 13.11.2022 od 14:00 hod. v Trebišove.

5.) Organizátor 3b HbL VÝCHOD dáva do pozornosti Vedenia ligy mužstvo HBK SENATORS Trebišov, ako organizátora IV.turnaja 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 hraného dňa 13.11.2022 od 14:00 hod. v Trebišove, pre porušenie Platných pravidiel bod 2. písmeno k).

LS č.286 - 3b HbL VÝCHOD 2022/23

(Organizátor 3b HbL VÝCHOD, 2. 11. 2022 16:58)

Tresty:
---------
1.) Organizátor 3b HbL VÝCHOD trestá pokutou 10 € organizátora turnaja III. kola 3b HbL VÝCHOD - HBC AVION Košice, pre opakované chyby v zápisoch o stretnutí.

2.) Organizátor 3b HbL VÝCHOD trestá pokutou 25 € organizátora turnaja III. kola 3b HbL VÝCHOD - FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš, pre chyby v zápisoch o stretnutí a tiež porušeniu Platných pravidiel 3b HbL VÝCHOD bod 2. písmeno k).

3.) Organizátor 3b HbL VÝCHOD trestá rozhodcov III. kola turnaja 3b HbL VÝCHOD konaného v Košiciach dňa 23.10.2022 Dávida ŠIMBERU nar. 28.12.1986 a Matúša SCHIFFERA nar. 14.7.1989, podmienečným ZASTAVENÍM ČINNOSTI v 2 zápasoch 3b HbL VÝCHOD, pre porušenie Platných pravidiel bod 2. písmeno a) v zápasoch HBK ORLY Košice - HBC AVION Košice a HBC SPARTANS Prešov - HBK ORLY Košice.

4.) Organizátor 3b HbL VÝCHOD opakovane trestá hráča Tomáš PETRO /HBK LEVÍČATÁ Humenné/ nar. 10.4.1989 okamžitým ZASTAVENÍM ČINNOSTI v 3b HbL VÝCHOD 2022/2023.

5.) Organizátor 3b HbL VÝCHOD trestá pokutou 5 € mužstvo HBK SENATORS Trebišov pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno j.) t.j. chyby v zápisoch o stretnutí počas III. kola turnaja 3b HbL VÝCHOD konaného v L.Mikuláši dňa 23.10.2022.

6.) Organizátor 3b HbL VÝCHOD trestá pokutou 5 € mužstvo HBK LEVÍČATÁ Humenné pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno j.) t.j. chyby v zápisoch o stretnutí počas III. kola turnaja 3b HbL VÝCHOD konaného v L.Mikuláši dňa 23.10.2022.

7.) Organizátor 3b HbL VÝCHOD trestá pokutou 5 € mužstvo FUNKY MONKEYS L.Mikuláš pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno j.) t.j. chyby v zápisoch o stretnutí počas III. kola turnaja 3b HbL VÝCHOD konaného v L.Mikuláši dňa 23.10.2022.


Mimoriadny prestup:
---------------------------
Vedenie ligy schválilo mimoriadny prestup t.j. mimo prestupového obdobia (platné pravidlá 3b HbL VÝCHOD bod 3.) pre hráča Martin VADAS nar. 1.12.1982 z HBK ORLY Košice do HBK LEVÍČATÁ Humenné s platnosťou od 13.10.2022.
Organizátor 3b HbL VÝCHOD zamieta podmienku danú vedúcim mužstva HBK ORLY Košice, ktorá je zapísaná v prestupovom lístku z dôvodu, že je neopodstatnená.

Re: LS č.286 - 3b HbL VÝCHOD 2022/23

(Martin Makatura, 2. 11. 2022 17:58)

Ako vedúci mužstva HbC Avion a organizátor turnaja 3.kola 3b HbL VÝCHOD v Košiciach sa odvolávam voči pokute udelenej organizátorom 3b HbL VÝCHOD za "opakované chyby v zápisoch o stretnutí 3.kola 3b HbL VÝCHOD".
Z môjho pohľadu boli zápisy kompletne a správne vyplnené a podpísané všetkými relevantnými osobami. Vzhľadom na to, že v pravidlách ligy ako aj na stránke 3b HbL VÝCHOD NEEXISTUJE zverejnený žiadny vzorový zápis o stretnutí, kde by boli podrobne rozpísané a vysvetlené jednotlivé položky tak, ako si ich organizátor 3b HbL VÝCHOD predstavuje mať vyplnené, neakceptujem dôvody na udelenie pokút. Bez existencie vzorového zápisu sú akékoľvek pokuty súvisiace so zapisom neobjektívne a môžu byť udeľované stále nové za každý riadok v zápise podľa subjektívneho pohľadu organizátora 3b HbL VÝCHOD.

LS č.285 - 3b HbL VÝCHOD 22/23

(Organizátor 3b HbL VÝCHOD, 25. 10. 2022 15:40)

Organizátor 3b HbL VÝCHOD dodatočne, so spätnou platnosťou od 22.10.2022 pridáva do zoznamu ligových rozhodcov 3b HbL VÝCHOD Martin ŠIMKO, dátum narodenia 31.1.1977.

LS č.283 - 3b HbL VÝCHOD 22/23

(Riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD, 13. 10. 2022 14:40)

1.) Riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD trestá hráča Richard MAJER /HBC KNIGHTS Bardejov/ nar. 28.8.1997 pokutou 10 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n), v zápase II.turnaja 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 medzi HBC SPARTANS Prešov - HBC KNIGHTS Bardejov, hranom dňa 18.9.2022 od 12:00 hod. v Bardejove.

2.) Riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD trestá hráča Roman PLEVÁK /FUNKY MONKEYS L.Mikuláš/ nar. 23.6.1976, zastavením činnosti v 2 súťažných zápasoch 3b PHbL VÝCHOD, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n), v zápase II.turnaja 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 medzi HBC KNIGHTS Bardejov - FUNKY MONKEYS L. Mikuláš, hranom dňa 18.9.2022 od 15:10 hod. v Bardejove.

Re: LS č.283 - 3b HbL VÝCHOD 22/23

(Tomáš Paprčka, 18. 10. 2022 22:19)

ODVOLANIE. Ako vedúci mužstva Funky Monkeys Liptovský Mikuláš sa odvolával voči trestu Roman Plevák (stop v 2 ligových zápasoch).
Odôvodnenie: nakoľko to bol prvý vyšší trest pre hráča žiadame odpustenie trestu na polovicu.

Ďakujem

Re: Re: LS č.283 - 3b HbL VÝCHOD 22/23

(Organizátor 3b HbL VÝCHOD, 25. 10. 2022 15:06)

Zamietam!
Odôvodnenie: Platné pravidlá 3b HbL VÝCHOD bod 1. písmeno o).

LS č.284 - 3b HbL VÝCHOD 22/23

(Organizátor 3b HbL VÝCHOD, 13. 10. 2022 15:29)

Organizátor 3b HbL VÝCHOD akceptuje a schvaľuje zmenu majiteľa a tiež vedúceho mužstva CASSOVIA HORNETS Košice.
Dňom 13.10.2022 sa Martin VADAS, nar. 1.12.1982 dobrovoľne vzdáva oboch funkcii v prospech Dalibor BELUŠAR, nar. 31.8.1972.
Organizátor 3b HbL VÝCHOD taktiež akceptuje aj s tým súvisiacu zmenu názvu klubu na HBK ORLY Košice.

LS č.282 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Organizátor 3b HbL VÝCHOD, 17. 9. 2022 12:15)

Organizátor 3b HbL VÝCHOD pridal do zoznamu ligových rozhodcov 3b HbL VÝCHOD Marek MIHAJO, dátum narodenia 19.9.1979.

LS č.281 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Organizátor 3b HbL VÝCHOD, 9. 9. 2022 1:43)

Tresty:
---------

1.) Organizátor 3b HbL VÝCHOD trestá hráča Martin VADAS /CASSOVIA HORNETS Košice/ nar. 1.12.1982 zastavením činnosti v 1 súťažnom zápase 3b HbL VÝCHOD, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n), v zápase I.kola turnaja 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 medzi CASSOVIA HORNETS Košice - HBK SENATORS, hranom dňa 4.9.2022 od 10:45 hod. v Prešove.

2.) Organizátor 3b HbL VÝCHOD trestá hráča Dávid ANTAL /HBK SENATORS Trebišov/ nar. 9.11.1993 zastavením činnosti v 2 súťažných zápasoch 3b HbL VÝCHOD, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n), v zápase I. kola turnaja 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 medzi CASSOVIA HORNETS Košice - HBK SENATORS, hranom dňa 4.9.2022 od 10:45 hod. v Prešove.

3.) Organizátor 3b HbL VÝCHOD podmienečne trestá mužstvo HBC ASSASSINS Prešov odtrátaním 2 bodov z konečnej ligovej tabuľky 3b HbL VýCHOD.
Odôvodnenie: Nevyplatenie štartovného a nepredloženie predsezónnej súpisky do stanoveného termínu.

4.) Organizátor 3b HbL VÝCHOD podmienečne trestá mužstvo HBK LEVÍČATÁ Humenné odtrátaním 1 bodu z konečnej ligovej tabuľky 3b HbL VýCHOD.
Odôvodnenie: Nepredloženie predsezónnej súpisky do stanoveného termínu.

5.) Organizátor 3b HbL VÝCHOD podmienečne trestá mužstvo HBK SENATORS Trebišov odtrátaním 1 bodu z konečnej ligovej tabuľky 3b HbL VýCHOD.
Odôvodnenie: Nepredloženie predsezónnej súpisky do stanoveného termínu.

6.) Organizátor 3b HbL VÝCHOD podmienečne trestá mužstvo FUNKY MONKEYS L. Mikuláš odtrátaním 1 bodu z konečnej ligovej tabuľky 3b HbL VýCHOD.
Odôvodnenie: Nepredloženie predsezónnej súpisky do stanoveného termínu.

7.) Organizátor 3b HbL VÝCHOD trestá pokutou 10 € organizátorov I. kola turnajov 3b HbL VÝCHOD - HBC AVION Košice a HBC SPARTANS Prešov pre neúplnosť a chyby v zápisoch o stretnutí.


Upozornenie:
----------------
Organizátor 3b HbL VÝCHOD dôrazne upozorňuje, pod hrozbou možnej finančnej pokuty všetky mužstvá 3b HbL VÝCHOD a zodpovedné osoby t.j. Vedúcich mužstiev resp. kapitánov za uzatvorenie neúplných zápisov o stretnutí počas I. kola turnajov konaných dňa 4.9.2022 v Prešove a Košiciach !!!

Re: LS č.281 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Matúš Džupina, 9. 9. 2022 17:22)

ODVOLANIE. Ako vedúci mužstva Hbk Senators Trebišov sa odvolával voči trestu Dávida Antala ( stop v 2 ligových zápasoch).
Odôvodneni : nakoľko to bol prvý vyšší trest pre hráča žiadame odpustenie trestu na polovicu

Ďakujem

LS č.280 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD, 9. 9. 2022 0:15)

Tresty:
---------

1.) Riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD trestá hráča Tomáš PETRO /HBK LEVÍČATÁ Humenné/ nar. 10.4.1989 pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n), v zápase I.turnaja 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 medzi HBK LEVÍČATÁ Humenné - FUNKY MONKEYS L. Mikuláš, hranom dňa 4.9.2022 od 10:45 hod. v Košiciach.

2.) Riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD trestá hráča Dávid ONDREJKO /HBC SPARTANS Prešov/ nar. 24.12.1989 pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 2. písmeno c), v zápase I.turnaja 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 medzi HBC SPARTANS Prešov - CASSOVIA HORNETS Košice, hranom dňa 4.9.2022 od 12:30 hod. v Prešove.

LS č.279 - 3b HbL VÝCHOD

(Organizátor 3b HbL VÝCHOD, 1. 6. 2022 22:32)

Organizátor 3b HbL VÝCHOD pripomína povinnosť klubom a hlavne vedúcim mužstiev, nahlásiť možnosť dopísať hráča na súpisku mužstva pred Play OFF, resp. zrealizovať prestup hráčov, podľa Platných pravidiel bodu 3, najneskôr do štvrtku 9.6.2022, 20:00 hod. !!!


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

následující »