Choď na obsah Choď na menu
 


Ligové správy

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

LS č.300 - 3b HbL VÝCHOD 2023/2024

(Organizátor 3b HbL VÝCHOD, 18. 9. 2023 19:58)

Organizátor 3b HbL VÝCHOD trestá hráča Michal MUŠINKA /HbC AVION Košice/ nar. 16.8.1991 zastavením činnosti na 4 zápasy, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n), v zápase 1.kola 3b HbL VÝCHOD 2023/2024 medzi HbC AVION Košice a HBC SPARTANS Prešov, hranom dňa 15.9.2023 od 14:30 hod. v Košiciach. Hráč do pozornosti VL.

LS č.299 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Riadiaci organ 3b HbL VÝCHOD, 23. 5. 2023 14:08)

Riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD trestá hráča Marek LUKAČEK /HBC KNIGHTS Bardejov/ nar. 8.10.1996, pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n), v treťom finálovom zápase 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 medzi HBC SPARTANS Prešov a HBC KNIGHTS Bardejov, hranom dňa 21.5.2023 od 16:00 hod. v Prešove.

LS č.298 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Riadiaci organ 3b HbL VÝCHOD, 18. 5. 2023 11:48)

Riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD trestá hráča Dominik DOLHÝ /HBC KNIGHTS Bardejov/ nar. 7.4.1993, zastavením činnosti v 1 súťažnom zápase 3b PHbL VÝCHOD, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n), v druhom finálovom zápase 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 medzi HBC KNIGHTS Bardejov a HBC SPARTANS Prešov, hranom dňa 14.5.2023 od 12:00 hod. v Bardejove.

LS č.296 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Riadiaci organ 3b HbL VÝCHOD, 3. 5. 2023 12:30)

Riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD trestá hráča Majo ONDRIA /HBC SPARTANS Prešov/ nar. 25.1.1986, zastavením činnosti v 1 súťažnom zápase 3b PHbL VÝCHOD a pokutou 20 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n), v prvom semifinálovom zápase 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 medzi HBC SPARTANS Prešov - FUNKY MONKEYS L. Mikuláš, hranom dňa 29.4.2023 od 14:00 hod. v Prešove.

Re: LS č.296 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Roman TIMOČKO, 4. 5. 2023 23:06)

Ako vedúci mužstva HBC SPARTANS Prešov by som sa chcel odvolať voči trestu udelenému pre hráča Majo ONDRIA.
Mám/-e za to, že trest bol v zápase a za vypätej situácie udelený nesprávne, keď zo strany nášho hráča sa jednalo jednoznačne o seknutie súpera a áno aj o následný pokus o pichnutie hráča súpera, za ktorý sa udeľuje max. trest na 2+2+10 min. OT, čo sme aj uviedli v zápise o stretnutí (viď zadná strana).
Ďakujem za prešetrenie a prípadné upravenie trestu.

Re: Re: LS č.296 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Organizátor 3b HbL VÝCHOD, 6. 5. 2023 16:14)

Organizátor 3b HbL VÝCHOD vyhovel odvolaniu ved. mužstva HBC SPARYANS Prešov a upravuje trest, na pokutu 30 € a PODMIENECNÝM ZÁKAZOM ČINNOSTI v 3 igových zápasoch 3b HbL VÝCHOD 2022/2023.

LS č. 297 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Organizátor 3b HbL VÝCHOD, 5. 5. 2023 9:52)

Organizátor 3b HbL VÝCHOD pridáva do zoznamu ligových rozhodcov 3b HbL VÝCHOD Jakub PAVLOTTY , nar. 8.7.1989 z Humenného.

LS č.295 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Organizátor 3b HbL VÝCHOD, 29. 4. 2023 20:40)

Organizátor 3b HbL VÝCHOD s odvolaním sa na bod 1. písmeno k) platných pravidiel, ZRUŠIL (15:45 hod.) plánovaný zápas semifinále č.2, ktorý sa mal odohrať dňa 30.4.2023 o 10:30 hod. v Liptovskom Mikuláši.

LS č.294 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Organizátor 3b HbL VÝCHOD, 28. 4. 2023 15:00)

Organizátor 3b HbL VÝCHOD pridáva do zoznamu ligových rozhodcov 3b HbL VÝCHOD Jozef PAULINY , nar. 23.9.1977 z L.Mikuláša.

LS č. 293 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Riadiaci organ 3b HbL VÝCHOD, 24. 4. 2023 2:22)

Tresty:
_______

1.) Riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD trestá hráča Ľubomír BURAĽ /HBK LEVÍČATÁ Humenné/ nar. 6.12.1993 zastavením činnosti na 2 zápasy a pokutou 20 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n), vo štvrťfinálovom zápase č.1 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 medzi HBK LEVÍČATÁ Humenné a HBK SENATORS Trebišov, hranom dňa 22.4.2023 od 10:00 hod. v Humennom.

2.) Riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD trestá hráča Matúš HORVÁTH /HBC AVION Košice/ nar. 1.5.2000 zastavením činnosti na 2 zápasy a pokutou 20 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n), vo štvrťfinálovom zápase č.1 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 medzi HBC AVION Košice a FUNKY MONKEYS L. Mikuláš, hranom dňa 22.4.2023 od 14:00 hod. v Košiciach.

3.) Riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD trestá hráča Jaroslav HANES /HBK SENATORS Trebišov/ nar. 25.9.1994 zastavením činnosti na 4 zápasy a pokutou 30 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n), vo štvrťfinálovom zápase č.2 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 medzi HBK SENATORS Trebišov a HBK LEVÍČATÁ Humenné, hranom dňa 23.4.2023 od 10:30 hod. v Trebišove. Hráč do pozornosti VL.

Re: LS č. 293 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Ľubomir Buraľ, 24. 4. 2023 17:15)

Dobrý deň,
Chcel by som sa odvolať k trestu, ktorý som dostal. Chcel vyjadriť poľutovanie nad svojím správaním. Mrzí ma to. Uvedomujem si svoju chybu a chcel by som týmto požiadať o prehodnotenie môjho trestu.
Vopred ďakujem.
S pozdravom
Ľubo Buraľ

Re: Re: LS č. 293 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Organizátor 3b HbL VÝCHOD, 25. 4. 2023 22:46)

Organizátor 3b HbL VÝCHOD vyhovel odvolaniu hráča Ľubomír BURAĽ /HBK LEVÍČATÁ Humenné/ nar. 6.12.1993 a upravuje trest, na pokutu 50 € a ZASTAVENÍM ČINNOSTI v 1 ligovom zápase 3b HbL VÝCHOD 2022/2023.

LS č. 292 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Organizátor 3b HbL VÝCHOD, 1. 4. 2023 15:52)

Organizátor 3b HbL VÝCHOD pridáva do zoznamu ligových rozhodcov 3b HbL VÝCHOD Milana KOVÁČIKA , nar. 13.12.1962 a Romana STUPÁKA nar. 9.6.1971.

LS č. 291 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Organizátor 3b HbL VÝCHOD, 13. 2. 2023 20:35)

Správa zo sedenia Organizátora a Riadiaceho orgánu pred jarnou časťou 3b HbL VÝCHOD 2022/2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dňa 12.2.2023 sa konalo uzatvorené sedenie Organizátora 3b HbL VÝCHOD (Peter KOCHAN) a Riadiaceho orgánu 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 (Martin MAKATURA), na ktorom bolo prijaté:

Aktuálny zostatok na účte 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 je vo výške 5.010,59 €!

Úprava platných pravidiel s platnosťou od 13.2.2023:

Bod 1 pís. d)
- Organizátor 3b HbL VÝCHOD podmienečne uzatvára domáce ihrisko HBC KNIGHTS Bardejov (vykonať potrebné úpravy).
Bod 1 pís. p) znie
- „ Všetky pokuty musia mať, či už potrestaný hráč resp. mužstvo (aj za svojho hráča, funkcionára, diváka a pod.), ale aj iný potrestaný účastník 3b HbL VÝCHOD vyplatené (t.j. na ligovom účte 3b HbL VÝCHOD) najneskôr do najbližšieho ligového turnaja, od zverejnenia ligovej správy!!!“
Bod 2. pís. c) teraz znie
- „Výstroj hráčov v poli JE POVINNÁ tj. chrániče + štucne a rukavice (pokiaľ sa kapitáni pred stretnutí dohodnú = rukavice nie sú povinné, na vlastné riziko hráča). Výstroj brankára musí spĺňať kritéria podľa pravidiel hokejbalu SHbÚ.“
Bod 2. pís. k) teraz znie
- „Organizátori jednotlivých turnajov (resp. zápas Play OFF) je povinní najneskôr do 4 hod. od skončenia zaslať (SMS, MSG a pod.) fotografie zápisov o stretnutí ním org. turnaja, alebo zápasu Play OFF riadiacemu orgánu ligy, ako aj organizátorovi 3b HbL VÝCHOD !!! Taktiež najneskôr do 5 kalendárnych dní (spravidla piatok) doručiť Organizátorovi 3b HbL VÝCHOD (rozhodcovia, pošta, hráči, ved. mužstiev a pod.) kompletne a správne vypísané zápisy o stretnutí !!!“

...... ďalej:

- Organizátor 3b HbL VÝCHOD pod hrozbou exemplárneho trestu nariaďuje okamžité (ihneď) zrušenie, zablokovanie, vymazanie FB stránky 3b HbL VÝCHOD neriadenej Jaroslavom ŠIŇANSKÝM (HBK LEVÍČATÁ Humenné), ktorá od začiatku aktuálnej sezóny ani z 20 % nespĺňa kritéria na ktoré bola vytvorená (výsledky, fotografie, sponzori, reklama, rozhovory a pod.) !!!
- Organizátor 3b HbL VÝCHOD vypúšťa z platných pravidiel bod 2a (upresnenia COVID-19).


Rôzne:
Riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 určil termín dohrávok zrušených zápasov V.kola turnaja v Košiciach medzi HBK ORLY Košice – HBC ASSASSINS Prešov a HBC ASSASSINS Prešov - HBC AVION Košice na deň 25.2.2023 (sobota) na ihrisku pri Aréne Sršňov v Košiciach.

Tresty:
Organizátora 3b HbL VÝCHOD ruší zastavenie činnosti hráča Tomáš PETRO, nar. 10.4.1989 (HBK LEVÍČATÁ Humenné) s platnosťou od 13.2.2023, avšak hráča dáva do pozornosti Vedenia ligy.
Odôvodnenie: „úprimná ľútosť hráča nad pochybením s prísľubom, že sa to už do budúcna nebude opakovať“.

LS č. 290 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Organizátor 3b HbL VÝCHOD, 17. 12. 2022 15:13)

Organizátor 3b HbL VÝCHOD trestá mužstvo FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš, odrátaním 1 bodu z konečnej ligovej tabuľky, pre opakované porušenie Platných pravidiel 3b HbL VÝCHOD.

LS č. 288 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Riadiaci organ 3b HbL VÝCHOD, 5. 12. 2022 0:04)

Trest:
________

Riadiaci organ 3b HbL VÝCHOD trestá hráča Lukáš Leškanič /HBC AVION Košice/ nar. 1.1.1992 zastavením činnosti na 1 zápas a pokutou 10 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n), v zápase V. turnaja 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 medzi HBC AVION Košice - FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš, hranom dňa 4.12.2022 od 10:20 hod. v Košiciach.

Re: LS č. 288 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Lukáš Leškanič, 6. 12. 2022 16:26)

Žiadam Vedenie ligy 3b HbL Východ o prehodnotenie trestu zo zápasu V. kola 3b HbL Východ Avion Kosice - Funky Monkeys LM. Uvedomujem si, že moje nešportové správanie nebolo vhodné, ale situácii predchádzal neodpískaný krosček na mna, po ktorom sa mi obnovilo zranenie chrbta.

Re: Re: LS č. 288 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Organizátor 3b HbL VÝCHOD, 17. 12. 2022 15:16)

Organizátor 3b HbL VÝCHOD vyhovel odvolaniu hráča Lukáš LEŠKANIČ /HBC AVION Košice/ nar. 1.1.1992 a upravuje trest, na pokutu 5 € a PODMIENEČNÝM ZÁKAZOM ČINNOSTI v 3 najbližších ligových zápasoch 3b HbL VÝCHOD 2022/2023.

LS č. 289 - 3b HbL VÝCHOD 2022/2023

(Riadiaci organ 3b HbL VÝCHOD, 6. 12. 2022 22:30)

Trest:
________

Riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD trestá hráča Martin Balogáč /HBK LEVÍČATÁ Humenne/ nar. 16.5.2001 pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n), v zápase V.turnaja 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 medzi HBK LEVÍČATÁ Humenné - HBC SPARTANS Prešov hranom dňa 4.12.2022 od 9:00 hod. v Humennom.

Do pozornosti Vedeniu ligy
__________________________

Riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD dáva do pozornosti Vedeniu ligy hráča Jakub Parnica /HBK LEVÍČATÁ Humenne/ nar. 9.2.2002 pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n), v zápase V.turnaja 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 medzi HBK LEVÍČATÁ Humenné - HBC SPARTANS Prešov hranom dňa 4.12.2022 od 9:00 hod. v Humennom.

Riadiaci orgán 3b HbL VÝCHOD dáva do pozornosti Vedeniu ligy mužstvo HBC AVION Košice

LS č.287 - 3b HbL VÝCHOD 2022/23

(Organizátor 3b HbL VÝCHOD, 1. 12. 2022 16:04)

Tresty:
---------

1.) Organizátor 3b HbL VÝCHOD trestá hráča Karol FRANCAN /HBC ASSASSINS Prešov/ nar. 5.9.1978 pokutou 10 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n), v zápase IV.turnaja 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 medzi HBK LEVÍČATÁ Humenné - HBC ASSASSINS Prešov, hranom dňa 13.11.2022 od 14:00 hod. v Prešove.

2.) Organizátor 3b HbL VÝCHOD trestá hráča Šimon TOTH /HBK LEVÍČATÁ Humenné/ nar. 9.12.1999 pokutou 10 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n), v zápase IV.turnaja 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 medzi HBK LEVÍČATÁ Humenné - HBC ASSASSINS Prešov, hranom dňa 13.11.2022 od 14:00 hod. v Prešove.

3.) Organizátor 3b HbL VÝCHOD trestá hráča Marián LONGAUER /HBC AVION Košice/ nar. 2.6.1976 pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n), v zápase IV.turnaja 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 medzi HBC AVION Košice - HBC SPARTANS Prešov, hranom dňa 13.11.2022 od 14:00 hod. v Trebišove.

4.) Organizátor 3b HbL VÝCHOD trestá hráča Daniel PIVARNÍK /HBC AVION Košice/ nar. 12.9.1996 pokutou 5 €, pre porušenie Platných pravidiel bod 1. písmeno n), v zápase IV.turnaja 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 medzi HBC AVION Košice - HBC SPARTANS Prešov, hranom dňa 13.11.2022 od 14:00 hod. v Trebišove.

5.) Organizátor 3b HbL VÝCHOD dáva do pozornosti Vedenia ligy mužstvo HBK SENATORS Trebišov, ako organizátora IV.turnaja 3b HbL VÝCHOD 2022/2023 hraného dňa 13.11.2022 od 14:00 hod. v Trebišove, pre porušenie Platných pravidiel bod 2. písmeno k).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

následující »